İnsan Odaklı Tasarımda Derinleşme

2 gün, esnek kişi sayısı

İnsan Odaklı Tasarım yaklaşımının bütün adımlarını deneysel bir öğrenme ortamında keşfederek bu yaklaşımı kişisel ve profesyonel hayatınızda kullanmayı öğrenin.

Hedef ve Süreç
ATÖLYE tarafından yürütülen çalışma katılımcıların işbirlikçi bir yaratıcı problem çözme süreci olan Tasarım Odaklı Düşünme yönteminin bütün adımlarını deneyimleyerek, bu yöntemi günlük iş yaklaşımlarında uygulamayı öğrenmelerini hedefler. Workshop boyunca katılımcılar takımlar halinde kendi belirledikleri organizasyonel veya stratejik inovasyon konularında çalışırlar ve yaratıcı çözüm prototipleri üretirler. Deneyimsel metotlarla tasarlanan bu çalışma takım içerisinde inovasyonun ortaya çıkması için gerekli olan güven ve öğrenme ortamının oluşmasını kolaylaştırır. Böylece 21. yüzyıl dünyasında gerekli olan yenilikçi iş yapma kültürünün katılımcılar tarafından deneyimlenmesini sağlar.

Kimler katılmalı?

Günümüzün karmaşık ve belirsiz dünyası içinde, parçası oldukları
topluluklarda değişime öncülük etmek isteyen hayat boyu dönüşüm hedefleyen etki odaklı çalışan ve yöneticiler katılabilirler.

Kazanımlar

Katılımcıların, Tasarım Odaklı Düşünme yaklaşımının temellerini kavramalarının yanı sıra, yöntemi deneyimlerlerken dinleme seviyeleri, empati mülakatları gerçekleştirme, içgörü bazlı sorun tanımları oluşturma, yaratıcı beyin fırtınası gerçekleştirme, hızlı prototipleme ve test etme gibi yetkinlikleri geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Kısa süre içerisinde oluşturacakları insan odaklı projeler ile metodun uygulayıcıları olmaları yönünde ilk adımı atarak, metot hakkında temel seviyede bilgi ve beceri edinmeleri sağlanacaktır.

Barbaros Kaptanoğlu

Öğrenme Tasarımcısı

Program hakkında bilgi almak için öğrenme tasarımcısı Barbaros Kaptanoğlu ile irtibata geçin.

İLETİŞİME GEÇ