Workshop ve Eğitimler

ATÖLYE Akademi’nin çekirdek ekibi ve öncü uygulayıcılardan oluşan çokdisiplinli danışman ağı tarafından hazırlanan workshop ve eğitimler ile 21. yüzyılın becerilerini kurumunuza kazandırın.

ATÖLYE Akademi’nin sunduğu workshop ve eğitimlerde katılımcılar, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerileri edinecek ve sahip oldukları yetkinlikleri üst seviyeye taşıyacaklar. En güncel metot ve iş yapış şekillerini deneyimleyerek içinde bulunduğumuz dönemin dinamikleri hakkında farkındalık kazanacak, bakış açılarını genişletecekler.

Uzman öğrenme tasarımcıları, yaratıcı liderler ve deneyimli uygulayıcılar tarafından tasarlanan workshop ve eğitimler, katılımcıların bağımsız öğrenme, deneyimleyerek öğrenme ve sosyal öğrenme yöntemlerinden kendisine uygun olanları seçmesine imkan sağlayan uçtan uca bir deneyim sunuyor.

Hızla değişen dünyanın dinamizmine ayak uydurup karmaşık problemleri çözmemize yarayacak bilgi ve becerileri nasıl edinebiliriz?

Workshop ve Eğitimler kataloğu