Strateji veİnovasyon

4 hafta, 4 webinar, 8 saat

Organizasyonunuzun ihtiyaç duyduğu değişimlerin farkına vararak bu değişimleri yaratacak geri bildirim mekanizmalarını nasıl tasarlarız?

Tarih
Eylül
Zaman
-
Yer
Sanal ortamda gerçekleşecektir.

COVID-19 sonrası dünyada oluşacak yepyeni kişisel alışkanlıklar ve kurumsal düzenlemeler, pek çok organizasyonu zorlarken aynı zamanda yeni fırsatlar da sunuyor. Bu programda, kendi sektörünüz ve organizasyonunuz içinde ortaya çıkan fırsatları yakalamaya dair stratejik bir yol haritası çizmek için gereken yetkinlikleri kazanacaksınız. 

 

Bu program ile birlikte, organizasyonunuzun ihtiyaç duyduğu değişimlerin farkına vararak bu değişimleri yaratacak geri bildirim mekanizmalarını tasarlayabileceksiniz. Çevikliğin farklı organizasyonlarda nasıl benimsendiğini ilham veren örnekler üzerinden keşfedeceksiniz. Ayrıca bölümler ilerledikçe organizasyonunuzun stratejisinde ihtiyaç duyduğunuz dönüşüm için yenilikçi fikirler geliştirebileceksiniz.

 

Öğrenme Topluluğu’na özel bir öğrenme yolculuğu

Başvurular arasından kapsayıcılık, çeşitlilik ve çok disiplinlilik kıstasları ile özenle seçilecek bireylerden oluşacak bu topluluğa özel olarak hazırlanan programlar, 2020 yılının geri kalanında birlikte deneysel bir öğrenme alanını keşfedecek. Topluluğa dahil olan insanlar yaratıcı liderlik, radikal iş birlikleri ve sistemik tasarım alanları etrafında tasarlanmış öğrenme yolculuklarının ve dönüştürücü deneyimlerin bir parçası olacak. Bu topluluğun bir parçası olmak için Öğrenme Topluluğu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

“Gelecek, onun geldiğini duyanlara aittir.” —David Bowie

Program 

Bölüm 1: Belirsizlik döneminde strateji ve inovasyonun rolü 

 • Krizi yeni bakış açılarıyla anlamlandırma: (Yeni) Normale dönmek ne kadar sürer?
 • Yön bulmayı kolaylaştıracak referans noktalarını ve kutup yıldızlarını tespit etme 
 • İnovasyonun kriz döneminde önemini ve nihai amacını tanımlama 

 

Bölüm 2: Müşteri davranışlarında yeni yönelimlerin tespiti

 • Büyük resimde yaşanacak kaymaları takip etme: Davranışlar, makro-ekonomi, yasal düzenlemeler, teknoloji kullanımı ve benzeri etmenler
 • Geri bildirim döngülerini geliştirerek insan davranışlarında yaşanan değişimleri öngörme
 • Etkili bir geribildirim süreci için organizasyonel çözümler tasarlama
 • Farklı ülkelerdeki ve endüstrilerdeki örnekler

 

Bölüm 3: Senaryo planlaması: Belirsizliklere karşı stratejik alternatifler

 • Sektörünüzün değişimlerden nasıl etkileneceği ile ilgili öngörü geliştirmek 
 • COVID-19 sonrası olası değişikliklere göre strateji senaryoları oluşturmak
 • Eski iş yapış şekillerini yeni normale taşımak yerine, yeni iş yapış şekilleri geliştirmek. 

 

Bölüm 4: Kaostan (yeni) normale giderken çevik inovasyon

 • Kısa-orta ve uzun vade aksiyonlarını sıralama 
 • Hızlı prototipleme, test etme ve iterasyon döngüleri kurgulama 
 • Kriz döneminde yeni iş modelleri, servisler ve iletişim stratejileri için ipuçları: Ne yapmalı, ne yapmamalı?

 

Neden bu programın bir parçası olmalısınız?

COVID-19 sonrası dünyada müşteri alışkanlıkları, beklentileri ve ihtiyaçları kökten bir değişim ile karşı karşıya. Hepimizin “bu durum daha ne kadar sürecek” ve “bu değişimlerden hangileri kalıcı olacak” gibi soruları var. Değişmeyecek olan şey ise, müşteri ihtiyaçlarını anlayabilmek ve koşullara uyum sağlayan olan çözümler geliştirebilmek. Krizler ve hatta kaos, bizi hiç olmadığı kadar inovasyonu düşünmeye yöneltiyor.

 

Belirsizlik dönemlerinde alacağımız pozisyonu netleştirmek normalden çok daha zor olabilir. Bu dönemde olası senaryoları tahmin etmek ve alternatif aksiyon planları geliştirmek belirsizliği yönetme fırsatı sunuyor. Bu programda, COVID-19 sonrası dünyayı öngörebilmek için neleri incelemeniz gerektiğini göreceksiniz. Organizasyonunuzun bu değişim döneminde başarılı olması için fayda sağlayacak stratejik inovasyon perspektiflerini keşfedeceksiniz ve aksiyon planlarına dönüştüreceksiniz.

 

Kimler Katılmalı?

 • Organizasyonunun gelecekte başarılı olması için çıkış noktası arayanlar

 

 • Strateji, iş geliştirme, ürün/servis tasarımı ve inovasyon alanında çalışanlar

 

 • Zorlukları yeni fırsatlara çevirmek isteyen yöneticiler, çalışanlar ve girişimciler

 

 • Kendi hayatında ve komünitesinde kriz anında yön bulmak için pratik çözümler arayanlar

Ne Kazanacaksınız?

 • Yaşadığımız durumun ve etki alanının analizini daha iyi yapabileceksiniz.

 

 • COVID-19 sonrası dünyada müşterilerinizde ve organizasyonunuzda yaşanacak olası davranış ve alışkanlık kaymalarını tartışacak ve sektörünüze ve kurumunuza etkisini değerlendirmeye yarayan araçlar keşfedeceksiniz.

 

 • Kendi iç ve dış paydaşlarınızın yaşadıkları değişimleri fark edebilmek için geri bildirim döngüleri oluşturabileceksiniz.

 

 • Burada duyduklarınızla yola çıkarak fırsatları tespit edebilecek, farklı ihtiyaç ve durumlar için senaryo planlamaları yapabileceksiniz.

 

 • Senaryo planlarının uygulamaya konması için çevik ve hızlı hareket planları kurgulayabileceksiniz.