Sistem Tasarımı

4 hafta, 4 webinar, 8 saat

Farklı ölçeklerdeki karmaşık sorunların tüm bileşenlerini ve bu bileşenler arasındaki ilişkileri nasıl bütünsel bir bakış açısıyla ele alabiliriz?

Tarih
Kasım
Zaman
-
Yer
Sanal ortamda gerçekleşecektir.

Küreselleşme, göç, sürdürülebilirlik, yaklaşan iklim felaketi ve son olarak küresel pandemi gibi her geçen gün karmaşıklaşan problemlere karşı cevaplar vermeye çalışırken geleneksel tasarım yaklaşımlarının yetersiz kaldığı bir dönemdeyiz. Bu noktada, farklı ölçeklerdeki karmaşık sorunların tüm bileşenlerini ve bu bileşenler arasındaki ilişkileri bütünsel bir bakış açısıyla ele almaya imkan sağlayan bir yaklaşım öne çıkıyor: “Sistemik Tasarım.”

 

Bu programda, Sistemik Tasarım’ın tarihi, bileşenleri, teorisi ve yöntemleri ile ilgili temel bilgileri edinecek ve “Davranışsal Tasarım” ve “Döngüsel Tasarım” gibi yeni tasarım pratiklerinin uygulama alanlarını keşfederek çözüme ışık tutan sistemik yaklaşımlar türetme yetkinliği kazanacaksınız.

 

Öğrenme Topluluğu’na özel bir öğrenme yolculuğu

Başvurular arasından kapsayıcılık, çeşitlilik ve çok disiplinlilik kıstasları ile özenle seçilecek bireylerden oluşacak bu topluluğa özel olarak hazırlanan programlar, 2020 yılının geri kalanında birlikte deneysel bir öğrenme alanını keşfedecek. Topluluğa dahil olan insanlar yaratıcı liderlik, radikal iş birlikleri ve sistemik tasarım alanları etrafında tasarlanmış öğrenme yolculuklarının ve dönüştürücü deneyimlerin bir parçası olacak. Bu topluluğun bir parçası olmak için Öğrenme Topluluğu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Farklı ölçeklerdeki karmaşık sorunların tüm bileşenlerini ve bu bileşenler arasındaki ilişkileri nasıl bütünsel bir bakış açısıyla ele alabiliriz?

Program

Bölüm 1: Sistemleri Okumak: Bir sistemin bileşenleri ve sistemik ilişkiler

 • Sistemik Tasarım’ın tarihi
 • Sistemik Tasarım’ın temel bileşenleri, anahtar kavramları ve temel prensipleri 

 

Bölüm 2: Sistemleri Çözümlemek: Araçlar ve Yöntemler

 • Sistemik Tasarım’ın sık kullanılan araçları: Buzdağı modeli, paydaş haritalama, geribildirimler  ve nedensel döngüler

 

Bölüm 3: Sistemleri Tasarlamak: Vakalar

 • Sistemik Tasarım uygulamalarından örnekler üzerinden araçlar ve yöntemler
 • Vakalar ve iyi uygulamalar 

 

Bölüm 4: Yeni Nesil Tasarım Pratikleri

 • Döngüsel Tasarım
 • Davranışsal Tasarım
 • Veri Temelli Tasarım

 

Neden bu programın bir parçası olmalısınız?

 

Tasarımın ve tasarımcının rolünün yeniden tanımlandığı bu dönemde, karmaşık sistemlerin bileşenleri arasındaki ilişkilere odaklanan Sistemik Tasarım, zaman içerisinde evrimleşen sosyal sistemlere gözlemlenebilir ve yinelenen müdahaleler yoluyla çözümler öneriyor. 

 

Karmaşıklaşan problemleri aşmak için geliştirilmiş tasarım pratiklerini ele alan bu seride, Sistemik Tasarım’ın hangi çözüm alanlarına hitap ettiğini tespit edebilecek ve mevcut tasarım pratiğinize yeni bir mercek ile bakmaya başlayacaksınız.

Kimler katılmalı?

 • Sürdürülebilir etki hedefleyen liderler

 

 • Çok paydaşlı sistemler için ürün/servis geliştiren tasarımcılar 

 

 • Kitlesel dönüşümü hedefleyen organizasyonlar

Ne kazanacaksınız?

 • Farklı ölçeklerde problemlerin bileşenlerinin haritalanması, tanımı ve çözüm sürecinde uygulanabilecek farklı yaklaşım ve metodolojiler hakkında bilgi edineceksiniz.

 

 • Günümüzün karmaşık problemleri için geçerli yöntem ve yaklaşımların hedeflediği çözüm alanlarını tespit edebileceksiniz.

 

 • Karmaşık sistemleri daha farklı merceklerden kritik etme yetkinliği kazanacaksınız.
Bize katıl