Deneyim Tasarımı

4 hafta, 4 webinar, 8 saat

Nasıl kendi tasarımcı yolculuğunuzu irdeleyerek, yeni insanlarla işbirliği yaparak güncel ve uygulanabilir çözümler tasarlayabiliriz?

Tarih
Kasım
Zaman
-
Yer
Sanal ortamda gerçekleşecektir.

Belirsizlik içinde tasarım, tasarımcılar için yeni bir kavram değil. Tasarım odaklı düşünme, belirsizlik içindeki anlam ve bağlantıları ortaya çıkarıp, odağına aldığı insanlar için çözümler üretmede kullandığımız bir metodoloji. O halde tasarım odaklı düşünme pratiklerimizi ve kaynaklarımızı beraber geliştirmek için bugünden daha iyi bir fırsat olabilir mi?

ATÖLYE Stratejik Tasarım Stüdyosu olarak, son 6 yılda geliştirdiğimiz ve uyguladığımız tasarım metodolojileri, temelinde belirsizlik içinde yön bulma üzerine kurgulanıyor. Bu bilgi ve deneyim birikimini ilk kez bir öğrenme yolculuğuna dönüştürdük.

Yüksek etkileşimli, özgün ve özgürleştirici bu öğrenim deneyiminde, kendi tasarımcı yolculuğunuzu irdeleyerek, yeni insanlarla işbirliği yaparak güncel ve uygulanabilir çözümler tasarlayacaksınız. 4 haftalık bu deneyim süresince, günümüzdeki tasarım pratiğinin anlamı ve değerleri üzerine derinleşecek ve ATÖLYE koçluğunda bireysel ve kolektif tasarım prensiplerinizi oluşturacaksınız.

 

Öğrenme Topluluğu’na özel bir öğrenme yolculuğu

Başvurular arasından kapsayıcılık, çeşitlilik ve çok disiplinlilik kıstasları ile özenle seçilecek bireylerden oluşacak bu topluluğa özel olarak hazırlanan programlar, 2020 yılının geri kalanında birlikte deneysel bir öğrenme alanını keşfedecek. Topluluğa dahil olan insanlar yaratıcı liderlik, radikal iş birlikleri ve sistemik tasarım alanları etrafında tasarlanmış öğrenme yolculuklarının ve dönüştürücü deneyimlerin bir parçası olacak. Bu topluluğun bir parçası olmak için Öğrenme Topluluğu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ATÖLYE Stratejik Tasarım Stüdyosu olarak, son 6 yılda geliştirdiğimiz ve uyguladığımız tasarım metodolojileri, temelinde belirsizlik içinde yön bulma üzerine kurgulanıyor. Bu bilgi ve deneyim birikimini ilk kez bir öğrenme yolculuğuna dönüştürdük.

Program 

Bölüm 1: Varış – Bir araya geliş

 • Buraya nasıl geliyorum?
 • Tasarımcı olarak hangi değerlerimi, yaklaşımlarımı getiriyorum?

Bölüm 2: Farkındalık – Şimdiye derinleş

 • İçgörüler neler?
 • Fırsat alanlarını nasıl tespit edebilirim?

Bölüm 3: Eylem – Yaratıcılığını derinleştir

 • Yaratıcılığımın potansiyelini dijital ortamlarda nasıl ortaya çıkarabilirim?
 • Uzaktan birlikte üretmek ne demek?

Bölüm 4: Deneyimleme – Yenil ve ilerle

 • Çözüm konseptimi kullanıcıya uzaktan deneyimleterek nasıl sağlıklı geri bildirim alabilirim?
 • Bir tasarımcı olarak ne öğreniyorum?

Bölüm 5: Paylaşım & geri ve ileri bakış – Konumunu tanımla ve güçlendir

 • Bir tasarımcı olarak hangi değerlerle varım?
 • Belirsizlikle nasıl başa çıkıyorum?

 

Neden bu programın bir parçası olmalısınız?

Günümüzünbelirsizlik ortamı tasarımcılar olarak hayatımızı ve sürecimizi iki bağlamda değiştiriyor: Hem tasarımcılar olarak süreçlerimizi uzaktan yürütmenin yaratıcı yollarını arıyoruz, hem de ulaşmamızın zorlaştığı kullanıcıların yeni ihtiyaçları ve acı noktaları ortaya çıkıyor.

Bu eğitimde, yeni gerçeklikte insan odaklı tasarım sürecinin ve metotlarının nasıl evrildiğini irdeleyerek, kendi tasarım sürecimizi bu evrimlere adapte edeceğiz. Aynı zamanda değişen kullanıcı ihtiyaçlarını ve yaygınlaşan yeni servis deneyimlerini inceleyerek, birlikte yeni yaklaşımlar geliştireceğiz.

Kimler katılmalı?

 • Tasarımcılar
 • Ürün sahipleri (Product owners)
 • İş analistleri
 • Tasarım araştırmacıları

Ne kazanacaksınız?

 • Trend ve benchmark analizi yapmak ve ilham alınan öğrenimleri tasarıma yansıtmak
 • Uzaktan saha araştırması planlamak ve kullanıcılarla saha araştırması yürütmek
 • Uzaktan saha araştırması çıktılarını sentezleyerek anlamlandırmak; iç görü ve deneyim haritaları çıkarmak ve “Nasıl Yapabiliriz?” soruları üretmek
 • Uzaktaki kullanıcılarınızın ve takımınızın yaratıcı fikirler üretmeleri için gerekli ortamı sağlamak ve bu fikirlerden ilham alarak çözüm konseptini takım olarak geliştirmek 
 • Uzaktan prototipleme ve test etme tekniklerini deneyimlemek ve bu öğrenimlerle fikrinizi geliştirmek
 • Kişisel tasarımcı yolculuğunuzu belgelemek ve tasarım presipleri geliştirmek
Bize katıl