Yaklaşan etkinlikler

Öğrenme Topluluğu: İş Birliklerini Kolaylaştırmak

Uzaktan çalışırken etkili ve kapsayıcı iş birliklerini nasıl kolaylaştırabiliriz?

Ağustos - Eylül

Öğrenme Topluluğu: Sistem Tasarımı

Farklı ölçeklerdeki karmaşık sorunların tüm bileşenlerini ve bu bileşenler arasındaki ilişkileri nasıl bütünsel bir bakış açısıyla ele alabiliriz?

Ağustos - Eylül

Öğrenme Topluluğu: Strateji ve İnovasyon

Organizasyonunuzun ihtiyaç duyduğu değişimlerin farkına vararak bu değişimleri yaratacak geri bildirim mekanizmalarını nasıl tasarlarız?

Eylül - Ekim

Öğrenme Topluluğu: Deneyim Tasarımı

Nasıl kendi tasarımcı yolculuğunuzu irdeleyerek, yeni insanlarla işbirliği yaparak güncel ve uygulanabilir çözümler tasarlayabiliriz?

Eylül - Ekim

Öğrenme Topluluğu: Liderlik

Belirsizliği kucaklayıp fırsata çevirirken yeni yüzyıla uygun ekip ve kurum dinamiklerini nasıl kurabiliriz?

Eylül - Ekim

Kolaylaştırıcılık (Fasilitasyon) Buluşmaları #9

Kolaylaştırıcılığın gücüne inanan komünitemizin bir parçası olun!

8 Eylül 2020
Ücretsiz