Yeni bir keşif alanı

Geçtiğimiz 5 yıl boyunca, ATÖLYE’de, Stratejik Tasarım Stüdyosu ve Yaratıcı Platform arasında simbiyotik bir ilişki kuran deneysel bir model oluşturduk.

Yeni bağlantılar kurmak, fikir alışverişinde bulunmak ve iş birliği yapmak isteyen bireyleri, partnerleri ve iş ortaklarını komünitemize davet ederek etki odaklı projelerde birlikte yol alma şansı bulduk.

Her bir projede ekip arkadaşı, iş ortağı ve komünite üyesi olarak çok sayıda farklı insana dokunduk. Birlikte öğrendik ve dönüştük.

Bize bu yolculukta katılan kişiler sıklıkla liderlik, iş birlikleri ve yaratıcı problem çözme alanlarında öz güven kazandıklarını ve bu kabiliyetlerin kişisel ve profesyonel hayatlarına kattığı olumlu etkiyi dile getirdiler. Bu dönüşümün kaynağının, ATÖLYE’nin kurulduğu günden bu yana sürekli deneyler yaparak cevaplar aradığımız, bulduğumuz bazı cevapları değerlerimize, yaklaşımlarımıza, yöntemlerimize, günlük davranışlarımıza yansıttığımız şu üç soru olduğunu fark ettik:

Değişen dünyaya uygun olup yaratıcı potansiyelimizi keşfederken, aynı zamanda değişime nasıl öncülük edeceğiz?

Belirsizliklerin dünyasında çevik olmak için farklılıklarımızdan güç alıp radikal iş birliklerini nasıl kolaylaştırabiliriz?

Günümüzün karmaşık sorunlarına karşı nasıl uzun vadeli sistemik çözümler tasarlayabiliriz?

Bu sorulara yanıt olarak yaratıcı liderlik, radikal iş birlikleri ve sistemik tasarım alanlarındaki öğrenimlerimizi yaygınlaştırmak ve birlikte yeni öğrenme alanları keşfetmek için ATÖLYE Akademi’yi hayata geçiriyoruz.

about-promo

Yaklaşımımız

Deneyimsel öğrenme

Eğitim programlarımızda katılımcılar, koçların ve kolaylaştırıcıların rehberliğinde yeni yöntemleri ve yetkinlikleri deneyimleyerek öğreniyorlar.

İş birliğinin gücü

Katılımcılara çok sesli takımlarda, başkalarının fikirleriyle kendi bakış açılarını çeşitlendirebilecekleri, çalışma ortamları hazırlıyoruz.

Gerçek problemlerle gerçek deneyim

Katılımcıların keşfettikleri yeni yöntem ve yetkinlikleri gerçek problemleri çözmeleri için kullanabilecekleri deneyimler tasarlıyoruz.

ATÖLYE Akademi, bireylere ve organizasyonlara yaratıcı liderlik, radikal iş birlikleri ve sistemik tasarım alanlarında yetkinlikler ve yeni düşünme şekilleri kazandırıyor.

Yaratıcı Liderlik

Her bireyin belirsizliği benimseyip onun içinde yön bulurken komünitelerine ve topluma hizmet edecek çözümler geliştirmeye yönelik yaratıcı potansiyeline inanıyoruz.

Radikal İş Birlikleri

Dünyamızın çetrefilli problemlerine yaratıcı ve uyarlanabilen çözümler getirebilmek için, perspektifler üzerinden iş birliği yapmayı ve farklılıklarımızdan güç almayı öğrenmeliyiz.

Sistemik Tasarım

Günümüzün ezber bozan karmaşıklıkları ile baş edebilmek; büyük resmi düşünme, empati, sentez ve deneylemenin gücünden yararlanabilmek için sistem odaklı ve insan merkezli yaklaşımlar uygulamayı gerektirir.

Partnerlerimiz

Ekibe katıl!

Koç ya da kolaylaştırıcı olarak
sen de bu komünitenin bir parçası olabilirsin.