Geleceği Şekillendirenler: Anlamlandırma ve Holistik Tasarım Düşüncesi

4 hafta, 8 saat canlı oturum

Geleceği, bugün verdiğimiz kararlar ve kurduğumuz hayallerle şekillendiriyoruz.

Bu programla birlikte geleceği şekillendirmekte bize yol gösterecek düşünme biçimlerini öğrenmek için ilk adımları atacağız. 

Daha iyi bir gelecek için, geçmişin öğrenimlerine göre bugünü anlamlandıran düşünce şeklimizi kökünden değiştirmemiz gerekiyor.

Belirsizlik, artık kaçtığımız bir girdap değil; hayal ve ihtimallerin şekillendiği yaratıcı ve özgür bir hareket alanına dönüşebilir. Bu programı tamamlayarak çevrenizde olan olaylara farklı gözlerle bakma, durumları yeni bakış açılarıyla yorumlama ve daha holistik (bütünsel) ve yaratıcı kararlar alabilme becerilerini kazanacaksınız.

Bu programın sonunda;

  • Soyut problemleri çözümleme yaklaşımlarını öğrenme,
  • Senaryolar üzerine düşünme becerisi geliştirme,
  • Daha bütünsel ve sürdürülebilir karar verme becerisini geliştirme,
  • Çevremizdeki olayları anlamlandırmakta kişisel motivasyonların önemini anlama,
  • Bireysel ve/veya kurumsal kararlarımızın merkezini keşfetme, sebeplerini anlamlandırma ve yeniden tasarlama,
  • Karar ve eylemlerimizin tetiklediği olaylar ve sonuçlar çemberini kapatma, öğrenimleri anlamlandırma ve yeniden kurgulama becerilerini kazanacaksınız.
1. hafta

Anlamlandırma: “Merkezinde ne var?”

 • + Herhangi bir kararın merkezindeki temel motivasyon nedir?
 • + Temel motivasyonumuz bireysel ve kurumsal kararlarımızı nasıl etkiliyor?
 • + Sistemsel yapıların merkezini nasıl bulabiliriz?
2. hafta

Holistik düşün: “Her şey birbiriyle bağlantılı”

 • + Soyut problemleri oluşturan etmenler arasındaki ilişkileri nasıl çözümleyebiliriz?
 • + Bir sistemin parçalarının birbiriyle ilişkilerini nasıl keşfedebiliriz?
 • + Bizim kararlarımız ilişkiler ağından oluşan sistemleri nasıl etkiliyor?
3. hafta

Döngüler kurgula: “Çemberin ucunu kapat”

 • + Kararlarımızın, bireysel penceremiz veya sistemdeki yeri gibi farklı ölçeklerdeki etkilerini nasıl tahayyül edebiliriz?
 • + Karar verirken kişisel motivasyon, kurumsal hedefler ve dünyanın geleceğini nasıl dengeleyebiliriz?
 • + Düşünme biçimimizi problem çözme refleksinden döngüsel çözümleme alışkanlığına nasıl dönüştürebiliriz?
4. hafta

Yeniden başla: “Her son bir başlangıçtır”

 • + İlk üç haftayı birleştirerek hep birlikte düşünce egzersizleri yapacağız.
 • + Senaryolar üzerine düşünme ve kararlarımızın geleceği nasıl şekillendirdiğini gözlemleyeceğiz.
 • + Kendi hayatımızı ve çevremizi dönüştürmek için beraber döngüler kurgulayacağız.

Geleceği Şekillendirenler: Anlamlandırma ve Holistik Tasarım Düşüncesi Programı ekibi ile tanış

Serdar Paktin

İçgörü Yöneticisi, Pakt Agency

Serdar, soyut problemleri çözümleme ve kültürel sistemleri anlamlandırma konularına kendini adamış bir yaratıcı düşünür. Marka ve kurum stratejileri konusundaki çalışmaları ve yaklaşık 10 yıllık üniversite ve kurumsal eğitmenlik tecrübesiyle geleceği şekillendirecek süper güçler kazanmanıza destek olacak.