Amaç Odaklı ve İşbirlikçi Komüniteler Yeşertmek

4 hafta, 8 saat canlı oturum

Komüniteler içinde bir arada olmanın ve ortak bir amaç etrafında birlikte üretebilmenin anlamını yüzyıllar boyunca usanmaksızın tekrar keşfedip, tekrar unuttuk.

Özellikle belirsizlik ve kriz anlarında bu kavrama çok daha kolay sarıldık. Bazen o kadar sarıldık ki, içini boşalttık.

Komünite bahçıvanları olarak insanlığın asırlardır biriktirdiği özü beraber hatırlayacak, bu bilgeliği birbirimizden öğrenerek günümüz gerçekliğine taşıyacağız.

Bu ortak yolculukta, komünite bahçıvanı becerileriyle parçası olduğunuz komünitenizi yeşertmeye başlayacak veya oluşturmaya niyetlendiğiniz komünitenizin tohumlarını ekmek için özgüven ve kolaylaştırıcılık becerilerini kazanacaksınız.

 

Bu programın sonunda;

  • Komünite oluşturma için gerekli gelişim odaklı bakış açısı ve bahçıvanlık zihniyeti için farkındalık ve özgüven geliştireceksiniz.
  • Komünitenizdeki insanları ve ilişkileri derinden anlama ve kolaylaştırma için gerekli teknikleri ve yöntemleri öğrenip, pratik olarak uygulama fırsatı yakalayacaksınız.
  • Komünite bahçıvanlarının sahip olması gereken teorik komünite altyapısını içselleştirerek bunları kendi bahçıvanlık yolculuğunuzda kullanmak üzere altyapınızı geliştireceksiniz.
  • Komünitenin amacını belirleme ve bunu komünite üyelerinin amacıyla örtüştürme konusunda yetkinlik geliştireceksiniz.
  • Komünitenizdeki bireyler arasında anlamlı etkileşimleri kışkırtmak ve kolaylaştırmak için nasıl müdahaleler ve ritüeller tasarlayabileceğinizi deneyimleyeceksiniz.
  • Komüniteye katkının sürekli kılınabilmesi için kullanılması gereken araç, yaklaşım ve ölçüm sistemlerini öğreneceksiniz.
1. hafta

Neden Komünite?

 • + Dünden bugüne komünite kavramı, komünite teorisinin temelleri
 • + Komünite bahçıvanlığı: Sabit ve gelişim odaklı zihniyetler arasındaki farklar
 • + Komünite bahçıvanının yolculuğunu yaratma, kendisini ve araçlarını yakından tanıma
 • + Komünitelerin sürdürülebilirliğini sağlayan 5 temel bileşen
 • + Komünitelerdeki yaratıcı tansiyonlar
2. hafta

İnsan ve Amaç

 • + Persona analizi ve segmentasyon, benzerlik ve çeşitlilik kriterlerini belirleme
 • + Komünitenin amacını belirleme
 • + Komünite bahçıvanının amacı ile komünitenin amacını örtüştürme
3. hafta

Komünite Deneyimi

 • + Ritüeller & ritimler yaratma ve icra etme
 • + Onboarding ve offboarding deneyimleri
 • + Yönetişim, katkıda bulunmayı kışkırtıcı müdahaleler
 • + Alan tutma, grup dinamiklerini yönetme ve birlikte karar almayı kolaylaştırıcı teknikler
4. hafta

Sistem ve Büyüme

 • + Komüniteye katkının sürekli kılınabilmesi için kullanılması gereken araçlar
 • + Komünite amacı ve başarı kriterlerine hizmet eden ölçüm sistemleri tasarlama
 • + Komünite için büyüme ve ölçeklenme tanımını yapma
 • + Parçaları birleştirme, hayalimizi paylaşma ve kutlama