Gelecek Mümkün Müdür?
Müşterek Bir Arayış

4 hafta, 8 saat canlı oturum

Gelecek diye bir yer var mı? Yoksa gelecek diye tarif ettiğimiz hep (yalnızca) güncelin bir yansıması olmak zorunda mı?

Normal olan hep bizim için, bize göre, ama nadiren bizim tarafımızdan tanımlanmıştır ya; aslında normal olan hep bugüne aittir ve bu haliyle bugünü ve dünü yeniden şekillendirir, adeta tasarlar. 

Oysa ki gelecek kendi normaline sahip olacak ve bugünü de bulunduğu noktadan yeniden şekilendirecekse, geleceği kurmanın ve mümkün kılmanın ilk adımı içinde bulunduğumuz anı kendi normallerinden arındırıp, bugün sapkın/doğal adledilenin ötesine toplu bir bakışın imkanını sınamak mıdır? 

Bize öyle görünüyor, ama buna bir de birlikte bakmakta fayda var. Gelin o zaman otorite, norm, düzenin yapısı ve dönüşümü üzerinde zaman kavramını bir odaklama aracı olarak kullanarak, müşterek eleştirel aklı üretmek arayışının peşine birlikte düşelim.

Bu programın sonunda;

 • Yerleşik norm ve kavramlar üzerine -daha- özgür analiz yapma;
 • Olaylar ve bakışlar arasında taze bağlantılar kurma;
 • Zaman kavramına başka yönlerden bakma;
 • Zamanın ruhunun ve ‘’Normal’’(ler)imizin ötesine bakma;
 • Eleştirel aklımızı keskinleştirme;
 • Ortaklaşmanın koşullarını keşfetme;
 • Birlikte şüphe etme; pandoranın kutusunda sizi/bizi bekleyenler olacak.
1. hafta

Zaman ne zaman hayatımıza girdi?

 • + Zaman algısı doğal mıdır yoksa kurgu mudur?
 • + İnsanlığın zaman ile, geçmiş ve gelecekteki ilişkisi
 • + Zaman hep ileri doğru mu akar, aksi mümkün müdür?
 • + Zaman ve insanın evreni anlamlandırma çabasındaki yeri
 • + Akıl - zaman ilişkisi, aydınlanma çağı ve ötesi
 • + Geçmiş bugünü nasıl belirler?
2. hafta

Gelecek ne zaman gelecek?

 • + Geleceğin inşasında bireyin konumu nedir?
 • + Nostalji geleceğe olanak tanır mı?
 • + Umut nedir? İnsanlık tarihinin umutla sınavı. Umut inanç ve sevginin öncülü müdür yoksa kişinin azabını mı uzatır?
 • + Kaygı, umudun gizli yüzü mü?
 • + Gelecek olan beraberinde umut mu taşır/taşımalı, kaygı mı?
 • + Müşterek kurguya giriş, toplulukla beraber sosyal kontrat oluşturma pratiği
3. hafta

Gelecek ortaklaşılır (mı?)

 • + Zaman kiplerinin çoğulculuğu nasıl mümkündür?
 • + "Olay", şimdi ve gelecek ilişkisi
 • + An ve şimdideki belirsizliğin korkutuculuğu / coşkusu
 • + Demokratik bir gelecek (mümkün müdür?), bugünden nasıl kurulur?
4. hafta

Gelecek / artık / şimdi (mi?)

 • + Müşterek gelecek (mümkün müdür?), bugünden nasıl kurulur?
 • + Ben - Biz çelişkisinde gelecek zaman kipi
 • + Müşterek bir geleceği nasıl mümkün kılacağız?
 • + ''Gelecekteki Biz'e'' manifesto

Gelecek Mümkün Müdür? Müşterek Bir Arayış Programı ekibi ile tanış

Halit Soysal

Program Lideri
Algı Bükücü, Perception Benders

Halit, doğduğundan bu yana çok zaman geçti. Çocukluk yıllarını her gün başka kariyer planı yaparak geçirse de gün geçtikçe merakına daha fazla yenildi. Merak onu tasarımcılıktan, sinemaya yönetmenliğine, akademisyenlikten, girişimciliğe, stratejiye, kısaca duvardan duvardan vurdu, vurmaya da devam ediyor.

Yusuf Akın Gülsayın

Program Lideri
Görsel İletişim Tasarımcısı, ATÖLYE

Yusuf, görsel iletişim tasarımcılığından dijital sosyolojiye uzanmakta olan gelecek yolculuğunun ortasında gezinen bir kuşkucu. Yurttaş gazeteciliğinden videographer’lığa, sanat tarihi paylaşımcılığından, politik iletişim kurcalayıcılığına sıçrayan ilgisi, yeni bilgiler peşinde sonraki durağını arıyor.

Serhat Bilge

Yardımcı Program Lideri
İnovasyon Hızlandırıcısı

Noktaları birleştirerek değer ve yanında mutluluk yaratmak en büyük tutkusu. Dijital dünyadaki insan davranışlarını modelleyerek sistem ve deneyim tasarımları üzerine çalışan bir dijital antropolog adayı, mühendis. Matematik sever. Koşar. Yüzer. Bisiklet sürer.

Merve Demirel

Yardımcı Program Lideri
Öğrenme ve Yenilik Meraklısı

Merve, merakı ve tezcanlılığından her duyduğu yeni konunun içine dalmaktan kendini alıkoyamıyor. Tiyatro yönetmenliği, oyunculuk ve Gestalt psikoloji bu denemeler içinde en çok sürdürebildikleri.