Öğrenme Topluluğu başvuruları sona erdi. İlginiz için teşekkür ederiz! Öğrenme Topluluğu başvuruları sona erdi. İlginiz için teşekkür ederiz! Öğrenme Topluluğu başvuruları sona erdi. İlginiz için teşekkür ederiz!

“Olası Gelecekler
Yaratmak”

ATÖLYE Akademi Öğrenme

Topluluğu: Sosyal ve dijital bir

öğrenme deneyimi

Geleceğin ekonomisi merkezsiz sistemler, yaratıcı yetkinlikler ve bireysel tutkular üzerine kuruluyor. Bu yeni ekonomide kendimize yer açmak için yeni yetkinliklere ve düşünme şekillerine ihtiyacımız var.

Üyesi olduğumuz takımları, toplulukları ve kurumları dönüştürmek ya da tutkulu olduğumuz bir alanda içerik ve düşünce önderi haline gelebilmek için en önemli şart “öğrenme zihniyeti” kazanmak ve kişisel dönüşüme açık olmak.

Gerçek ve sürekli dönüşüm için ise öğrenmeyi, unutmayı ve yeniden öğrenmeyi günlük pratiğimiz haline getirmemiz şart. Çünkü, içinde yaşadığımız yüzyıl zamanla değişmemizi değil, hızla “dönüşmemizi” bekliyor.

ÖĞRENME TOPLULUĞU

Sosyal ve dijital
bir öğrenme deneyimi

ATÖLYE Akademi Öğrenme Topluluğu’nun yeni dönemini, geleceğin ekonomisinde var olabilmek için gereken yetkinlikleri ve yeni yüzyılın düşünme şekillerini keşfedeceğimiz bir alan olarak tasarladık. Küresel krizler ile yıkılan eski paradigmaların yerine yenilerini inşa etmek için bir fırsatımız var.

Peki, bu fırsatı nasıl değerlendirmeliyiz? Davranışlarımızı değiştirecek gücü nerede bulacağız? Bu yolculuğa kimlerle çıkmalıyız? Öğrenme Topluluğu’nun bu döneminde, geçmişin ve günümüzün birikimlerini irdeleyip birlikte olası gelecekler hayal edeceğiz.

Özgün becerileri ve deneyimleri ile bir araya gelecek bir topluluk ile dijital, deneyimsel, sosyal ve çok merkezli bir öğrenme yolculuğuna çıkacağız. Birlikte, yeni ekonomi içinde kendimize bir alan açacağız ve yeni gelecekler hayal edeceğiz.

Öğrenme Topluluğu
deneyiminde neler var?

Öğrenme Topluluğu 21. yüzyılın en önemli yetkinliği olan “öğrenme zihniyeti”ni keşfeden özgün ve topluluk odaklı deneyimlerden oluşuyor. Öğrenme Topluluğu’na katılarak profesyonel ve kişisel yolculuklarının çeşitli evrelerinde olan, farklı deneyimlere ve uzmanlıklara sahip, alanlarında derinleşmek ve zihinlerinde genişlemek isteyen bireylerden oluşan bir topluluğun kolektif zekasına temas edeceksiniz.

Aynı zamanda, uzman tasarımcı, kolaylaştırıcı, eğitimcilerden oluşan topluluk liderlerinin hazırladığı özgün programlara dahil olacaksınız. Topluluk yolculuğunda ilerledikçe, kendi yetkinlikleriniz ile topluluk için içerikler sunabilecek ya da ATÖLYE Akademi ile etki odaklı projelerde iş birliği yapma imkanına sahip olacaksınız.

6 adet 4 haftalık
özgün program
Etkileşimli öğrenme
çemberleri
Mikro-öğrenme
egzersizleri
Haftalık canlı
soru-cevap seansları
Dijital kamp ateşi
buluşmaları
Dijital kaynaklar
ve içerikler
OLASI GELECEKLER YARATMAK

Öğrenme Topluluğu deneyiminin
merkezinde 6 özgün program var

Öğrenmenin Gücü Adına: Süper Öğrenen

Bireylerin öğrenme deneyimleri sırasında arka planda olan biteni irdeleyecek olan bu program, öğrenenin zihin, beden ve çevresinde yaşanan süreçleri günyüzüne çıkarmayı amaçlıyor. Program, katılımcılarına başarı kavramını kendilerine göre tanımlayıp kendilerine özgü öğrenme döngüleri tasarlayarak öğrenme deneyimlerini sürdürülebilir hale getirme fırsatı sunuyor.

Abdullah Aydın

Dönüşüm Danışmanı
ve Yönetici Koçu
Mindahead

Zeynep Aykul Yavuz

Öğrenme Tasarımcısı
ATÖLYE Akademi

Labirentte Hatırlama ve Kendini Bulma Yolculuğu

Gerçekliğimiz ve “normal”imizin hızla dönüştüğü, bildiğimiz haliyle sona eren bir dünyada yaşamımızın merkezine doğru – tek başına ve birlikte –, görülmeyi bekleyenlerin gözünün içine bakacağımız ve içimizdeki çağrıyı keşfedeceğimiz bir labirent yolculuğuna çıkacağız. Kendimizi, birbirimizi ve yaşamı dinlemeyi pratik ederek içsel gücümüzün ve rehberliğimizin yaşama nasıl hizmet edebileceğini birbirimizin şahitliğinde araştıracağız.

Buğra Çelik

Topluluk Kolaylaştırıcısı

Filiz Telek

Çember Kolaylaştırıcısı
Yazar

Ortak Bir Gelecek için Kapsayıcı Liderlik

Ortak bir geleceği birlikte tasarlamak için yeni bir liderlik anlayışına ihtiyacımız var. Geleceğe liderlik etmek bugünden ve “ben”den başlıyor. Bu programda önce kişisel liderlik özelliklerimize ve varoluşumuzla yarattığımız etkiye bakacağız. Sonra da ortak bir gelecek için ihtiyaç duyduğumuz liderlik yetkinliklerini ele alacağız; takımlara, topluluklara ve sistemlere liderlik etme şekillerimizi birlikte tasarlayacağız.

Ayşe Yazgan

Tecrübeli Direktör
Yetenek Gelişimi & Kültür
ATÖLYE

Ahmet Akın

Kolaylaştırıcı,
Eğitimci, İletişimci

Geleceği Şekillendirenler: Anlamlandırma ve Holistik Tasarım Düşüncesi

Geleceği bugün verdiğimiz kararlar ve kurduğumuz hayallerle şekillendiriyoruz. Daha iyi bir gelecek için, geçmişin öğrenimlerine göre bugünü anlamlandıran düşünce şeklimizi kökünden değiştirmemiz gerekiyor. Belirsizlik, artık kaçtığımız bir girdap değil; hayal ve ihtimallerin şekillendiği yaratıcı ve özgür bir hareket alanına dönüşebilir. Katılımcılar, bu programı tamamlayarak çevrelerinde olan olaylara farklı gözlerle bakma, durumları yeni bakış açılarıyla yorumlama ve daha holistik (bütünsel) ve yaratıcı kararlar alabilme becerilerini kazanacaklar.

Serdar Paktin

Kurucu & Anlamlandırıcı
pakt sensemaking agency
Eş-kurucu
FUTURATE

Tuğçe Akbulut

Kurucu & Yönetici
Cross Change
Eş-kurucu
FUTURATE

Gelecek Mümkün Müdür? Müşterek Bir Arayış

İnsanlık olarak tarih boyunca “gelecek” üzerine çokça yazıp çizdik, farklı yaklaşımlar ortaya koyduk. Peki gerçekten, nedir bu gelecek, mümkün müdür? Görülür mü, kurulur mu? Yoksa hayal mi edilir, umulur mu, dilenir ya da tasarlanır mı? Bu programda geleceği sorgulayıp, kritik düşünce, rasyonalite, metafizik, kurgu, kurmaca ve umut üzerine eğilirken, bir yandan da BİZim istediğimiz geleceği konuşacak, geleceğin kime ait olduğunu tartışacak, geçmişle hesaplaşmamızın bizi nasıl bir “şimdi” ve geleceğe taşıyacağını beraber anlamlandırmaya çalışacağız.

Halit Soysal

Hikaye Anlatımı,
İş Tasarımcısı
Perception Benders

Yusuf Akın Gülsayın

Görsel İletişim Tasarımcısı
ATÖLYE

Amaç Odaklı ve İşbirlikçi Komüniteler Yeşertmek

Ortak bir amaç etrafında buluşan ve beraber üreten toplulukları nasıl yeşertebiliriz? Bu program, komünite teorisinin 5 temel bileşenini deneyimleyeme imkanı sunuyor. Katılımcılar, grup dinamiklerini deneysel yöntemlerle çözümleyecek ve bir topluluğun nasıl kurulup geliştirileceğini eğlenceli deneylerle pratik edecekler.

Aslı Sevinç

Yönetici
Servis & Etkileşim Tasarımı
ATÖLYE

Atılım Şahin

Direktör
Yaratıcı Platform
ATÖLYE

OLASI GELECEKLER YARATMAK

Kimler katılmalı?

Öğrenme Topluluğu dönüşüm ?, merak ?️ ve bütüne katkı ? değerleri etrafında bir araya gelen, var olan zihinsel modellerini sürekli sorgulayan, paylaşmaya ve öğrenmeye açık ve düşüncelerini aksiyona çevirmek isteyen bireylerden oluşuyor.

Koçlar ve kolaylaştırıcılar

Kişisel ve kurumsal dönüşüm alanında çalışan, farklı yöntemler keşfetmek ve pratiklerini geliştirmek isteyen danışmanlar, koçlar, kolaylaştırıcılar ve eğitmenler.

Öğrenme tasarımcıları

Öğrenme tasarımı bilgisini deneysel bir ortamda uygulamak isteyen, eğitim alanında derinleşmiş ya da yola yeni başlamış profesyoneller.

Kamu yararına çalışan dönüşüm öncüleri

Akademi, sivil toplum, kamu çalışanları; akademisyenler ve öğrenciler; sosyal inovasyona ve dönüşüme öncülük etmek isteyen herkes.

Kurumsal dönüşüm öncüleri

Kariyerinde ve kurumunda dönüşüm öncüsü olmak isteyen çalışanlar, kurumunda düşünce önderliği yapan yöneticiler, müşteri deneyimi ve inovasyon uzmanları.

ÖĞRENME YOLCULUĞU DÖNGÜLERİ

Etki ve değer üretme üzerine kurulu bir öğrenme deneyimi

Geçmiş dönemde
neler yaşandı?

Öğrenme Topluluğu’nun yolculuğu, Haziran 2020’de “Belirsizlik İçinde Yön Bulma” temasıyla başladı. Bu yolculukta beklentilerimizin ötesine geçen sonuçlar elde ettik. Bizi en çok heyecanlandıran, topluluk üyelerinin birbirinden aldıkları desteği görmek oldu. Üyelerin yaratıcı cesaretlerini geliştirerek somut projeler ortaya koymaları, Öğrenme Topluluğu’nun yeni dönemi üzerinde çalışmamızda bize en çok cesaret veren olgulardan biriydi. Öğrenme Topluluğu’nun ilk dönemindeki heyecan ve duygunun ipuçlarını mezunlarımızın paylaşımlarında bulabilirsiniz.

ÖT’nin her seansına yorgun gelip, dinlenmiş olarak ayrıldım. Bu durumu zihnen çok aktif olmaya bağlıyorum. Geleneksel iş yapış şekillerinin zihnimi tekdüzeleştirdiğini burada fark ettim. ÖT’deki içerikler, araçlar, metodolojiler bu deneyimde yol gösterici oldu. Öğrenmekten ziyade; “nasıl öğrenmek?”, “öğrendiğini nasıl ifade etmek?” ya da “öğrenirken nasıl bir arada durmak?” gibi soruları sordurdu bana. Bu soruları ömür boyu zihnimde taşıyacağım.

Erdoğan Şekerci,

Sürdürülebilirlik Sosyal Programlar Sorumlusu - H&M

Öğrenme Topluluğu, izole olduğum bir dönemde bana birliktelik hissi kattı. Burada benimle benzer hayat görüşleri ve duyguları paylaşan birçok insan tanıdım; kendimi gerçekten bir yere ait hissettim. Uzun süredir üzerinde kafa yorduğum ama bir türlü ortaya çıkmayan fikirleri paylaşma cesareti verdi. Birden fazla iş birliği yapma şansım oldu. Burada tanıştığım insanlar duyarlı, yenilikçi, üretici ve paylaşmayı seven meraklı insanlar. Uzun zamandır başıma gelen en iyi şey olabilir burada olmak.

Belma Tost,

Tasarımcı

Klişeleşmiş eğitim sisteminin ötesinde bir vizyon sunması… İki seneden beri üzerinde çalıştığım projenin, hayalden gerçeğe dönüşmesine yardımcı olması… Yol gösterici içeriklerin yanı sıra “kolaylaştırıcılık” alanını deneyimlemeye imkan sağlayacak şekilde açması yaşantıma kattığı eşsiz değerler oldu. Hakiki ilham bu olsa gerek! 🙂

Gülüm İmrat,

Genel Koordinatör - MAGMA & Boğaziçi Caz Korosu

Kurumsal hayatta çalışan biri olarak başka pencerelerden bakan insanlar ile bir araya gelmek bana o pencerelerden görülen başka manzaralar olduğunu hatırlattı. Çok yoğun geçen bu sürece tekrar baktığımda hepsini tek tek yeniden yaşamak istediğimi görüyorum. Gerçekten bir şey öğrenmek ve bir oluşumun parçası olmak isteyen birisi için Öğrenme Topluluğu eşsiz bir yer.

Dicle Hames

İç Eğitmen & Koç - Philip Morris

Günümüzde bilgiye erişmek kolay; aslolan ise bu bilgileri ayıklamak, “ne”den çok, “nasıl”a odaklanmak. ÖT’de kendi “nasılımı” yaratabileceğim pek çok ipucu edindim. ÖT’de tanıştığım kişileri profesyonel hayatıma da dahil etmeye, birlikte üretmeye başladım. Yaşı kaç olursa olsun merakını kaybetmemiş, kendiyle kapışmaktan keyif alan, öğrendikçe iştahı daha da kabaran herkes ÖT’de aradığını bulacaktır.

Kıvanç Ergun,

Marka ve İletişim Koçu - Adım Adım Oluşumu

OLASI GELECEKLER YARATMAK

Başvuru Süreci

Öğrenme Topluluğu’nun üyeleri başvurular arasından çeşitlilik, kapsayıcılık ve çokdisiplinlilik kıstasları gözetilerek özenle seçilecek. Yapılan başvurular haftalık olarak değerlendirilecek ve başvuruları kabul edilen kişiler ödeme yaparak topluluğa dahil olacaklar.

16 Nisan- 16 Mayıs
Başvuru dönemi
16 Nisan- 18 Mayıs
Değerlendirmeler
21 Mayıs
Son Ödeme
Tarihi
7 Haziran
Birinci Dönem Başlangıcı

Ücretler ve ÖT Ekonomisi

ÖT’de fırsat eşitliği ve çeşitliliğe önem veriyoruz. Bu yüzden dönemlik üyelik ücretlerini, 600 ile 2200 TL aralığında 4 farklı tutar olarak belirledik. Katılımcılar, tek seferlik ödenecek ücretlerden bütçelerine uyanı seçerek topluluğa katılacaklar.

TOPLULUK İÇİN

ÖT kar amacı olmayan bir projedir

ÖT, ATÖLYE Akademi’nin kar amacı gütmeyen bir girişimidir. Bütün üyelik ücretleri ÖT operasyonuna aktarılır.

GELİR EŞİTLİĞİ

ÖT finansal fırsat eşitliğini sağlar

ÖT, üyeleri arasında her açıdan çeşitlilik sağlamak için farklı gelir düzeylerinden gelen insanlara eşit olanak sağlar.

ÖT FONU

Üyelik ücretleri ÖT ekonomisini oluşturur

Katılım ve etkileşim seviyeleri yüksek üyeler kendi içeriklerini geliştirip topluluk ile paylaşarak bu ekonomiden pay alma hakkı kazanırlar.

Öğrenme Topluluğu bu dönemde de hiçbir kâr hedefi olmadan yaratıcı liderleri ve alanında öncü düşünce önderlerini özgün program ve içerikler aracılığıyla topluluk üyeleri ile buluşturmaya devam edecek. Ancak, Öğrenme Topluluğu’nun bu dönemini katılımcılar kendi bütçelerine uyan ücreti seçerek finanse edecek. Şeffaflık, güven ve finansal kapsayıcılık üzerine kurulu bu sistemde her ücret kademesi için belirli bir kontenjan yarattık. Başvuru esnasında 600 TL ile 2200 TL arasında değişen tek seferlik ücretlerden birini gelir düzeyinize göre seçmenizi isteyeceğiz. Başvurunuz onaylandıktan sonra onay mektubunuz ile birlikte sizinle bir ödeme bağlantısı paylaşacağız. Seçtiğiniz üyelik ücretini aylık değil, bir defaya mahsus olarak ödeyeceksiniz. Toplanan ücretlerin tamamı Öğrenme Topluluğu’nun deneyimine ve operasyonuna aktarılacak. Ayrıca, ÖT üyeleri katılım ve etkileşim seviyelerine göre diğer üyeler tarafından ödüllendirilip yaratılan fondan pay alacak.

Kurumsal Ödeme:

Topluluğa katılım ücretinizin çalıştığınız kurum tarafından ödenmesini istiyorsanız bunu başvuru formunun ilgili yerinde lütfen belirtin. Başvurunuzun kabul edildiği taktirde fatura bilgilerimizi ve Öğrenme Topluluğu program ücretini organizasyonunu karşılama kararı verecek kişilerle paylaşabileceğin mektubu paylaşacağız.

Kısmi Burs:

ATÖLYE Akademi Öğrenme Topluluğu’na katılmak için bursa ihtiyacınız varsa lütfen ATÖLYE Akademi Proje Koordinatörü Deniz Yazıcıoğlu ile iletişime geçin.