Hakkımızda

ATÖLYE Akademi: Deneyim, tasarım ve etkileşim odaklı bir öğrenme alanı

Bireylerin ve takımların çevrelerinde olumlu etki yaratmak için dönüşmelerini amaçlayan öğrenme programları tasarlıyoruz.

ATÖLYE Akademi’yi deneyim, tasarım ve etkileşim temelleri üzerine kurulan bir sürekli öğrenme ve keşif alanı olarak tasarladık.

ATÖLYE’nin öğrenme ve organizasyon tasarımı pratiğinden edindiğimiz öğrenimlerle kurduğumuz ATÖLYE Akademi, bireyleri ve kurumları geleceğe hazırlamak için gereken düşünce şekillerine ve yetkinliklerine odaklanan programlar tasarlıyor.

Günümüzün çetrefilli sorunlarına karşı uzun vadeli ve sistemik çözümleri nasıl tasarlayabiliriz?

Belirsiz dünyaya uyum sağlarken aynı zamanda değişime nasıl liderlik edebiliriz?

Belirsiz dünyada çevik olabilmek için farklılıklardan güç alan iş birliklerini nasıl kolaylaştırabiliriz?

Bu sorulardan yola çıkarak tasarladığımız öğrenme yolculuklarıyla, bireylerin yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve etraflarındaki kurumları ve toplulukları dönüştürmelerini amaçlıyoruz.

Öğrenme yaklaşımımız

Deneyimsel alanlar

Yeni yöntem ve yetkinliklerin koçlar ve kolaylaştırıcılar eşlğinde tecrübe edildiği deney alanları açıyoruz.

Çok sesli takımlar

Çok sesli takımlarda, farklı uzmanlıkların ve bakış açılarının bir araya geldiği deneyimler tasarlıyoruz.

Gerçek problemler

Öğrenilen yeni yöntemlerin ve yetkinliklerin kurumların gerçek problemlerini aşmak için uygulanmasını sağlıyoruz.

Bireylere ve takımlara yaratıcı liderlik, radikal iş birlikleri ve sistemik tasarım alanlarında yetkinlikler ve yeni düşünme şekilleri kazandırıyoruz.

Yaratıcı Liderlik

Belirsizlik içinde yön bulmaya ve toplumu dönüştürmeye olanak sağlayan çözümlerin hayata geçmesi için yaratıcı liderlik anlayışına ihtiyacımız var.

Sistemik Tasarım

Karmaşık problemler ile baş edebilmek için büyük resmi düşünme, sentez ve deneylemenin gücünden yararlanan sistem odaklı yaklaşımları benimsemeliyiz.

Radikal İş Birlikleri

Problemlere karşı yaratıcı ve uygulanabilir çözümler geliştirebilmek için farklı perspektiflerden beslenen iş birliklerini önceliklendirmeliyiz.

Birlikte çalıştığımız kurumlar

Takımlarına yeni düşünme şekilleri ve geleceğe hazır yetkinlikler kazandırıp değişen dünyaya öncülük etmek isteyen kurumlarla birlikte çalışıyoruz.

 

 

kyu Collective

ATÖLYE, 2019 yılında kyu Collective’e katıldı. kyu Collective, toplumların günümüzdeki ve gelecekteki ihtiyaçlarını keşfetmek, sınırlarını anlamak ve yeni bağlantılar kurmak için çalışan öncü yaratıcı organizasyonlardan oluşuyor. kyu Collective’e katıldığımız günden bu yana, dünyanın dört bir yanındaki kyu üyeleriyle birlikte, ekonomileri ve toplumları ileriye götürmek için ihtiyaç duyduğumuz yaratıcılığa kaynak olmaya çalışıyoruz.

kyu Collective internet sitesini ziyaret et