PROGRAM

Değişim Öncüleri Programı

4 takım/20 kişi - 12 hafta

Kurumunuza özel olarak geliştirilen deneyimsel dönüşüm programları ile takımınıza yaratıcı liderlik, radikal iş birliği ve sistemik tasarım yetkinlikleri kazandırın.

Belirsizliğin arttığı ve değişimin kaçınılmaz olduğu bir dünyaya nasıl öncülük edebiliriz?

Farklılıklarından güç alan ve yeniliğe açık bireylerin ortak bir amaç etrafında bir araya gelerek hem kendilerini hem de kurumlarını dönüştürebileceklerine inanıyoruz.

ATÖLYE Akademi’nin özelleştirilmiş Değişim Öncüleri Programı ile kurumunuzdaki yüksek potansiyelli bireylere yeni yetkinlikler ve bakış açıları kazandırın. Belirsizliğin arttığı ve iş birliklerinin karmaşıklaştığı bir dünyada, kurumunuzda tasarım odaklı çözümlerin üretilebileceği yaratıcı kültürü ve ortamı geliştirin.

01

Program hedefleri

1

Tasarımı bir yaratıcı problem çözme metodu olarak kullanarak kurumunuzun stratejik sorunlarına yenilikçi, kapsayıcı, sistemik ve etkili çözümleri kurum çalışanları ile birlikte geliştirmek.

2

Kurumunuzda tasarım ve insan odaklı inovasyon dönüşümünü başlatacak ve yaygınlaştıracak, yüksek potansiyelli insanlardan oluşan öncü bir topluluk oluşturmak.

3

Bu topluluğa çağdaş inovasyon trendleri ile ilgili bilgileri, insan odaklı tasarım ve inovasyon becerilerini ve sistemsel dönüşüm için gerekli zihniyetleri kazandırmak.

4

Tasarım ve inovasyon alanındaki güncel örneklerden ve ATÖLYE’nin tasarım pratiğinden kurumunuza öğrenim transferi gerçekleştirmek.

5

Katılımcıların sorgulayıcı bakış açılarını, sistemsel etki yaratma potansiyellerini ve iş birliği süreçlerindeki koordinasyon yeteneklerini güçlendirmek.

6

Ortak hedeflere ulaşabilmek için bireyler arasındaki bilgi ve beceri paylaşımının etkili, kapsayıcı ve güvene dayalı olarak gerçekleşmesine destek olmak.

7

Kurumunuza özgü yeni bir insan odaklı inovasyon yaklaşımını deneyerek ve uygulayarak ortaya çıkarmak.

02

Kazanımlar

Tasarım odaklı düşünme

Karşılaştığınız stratejik zorluklara insan odaklı tasarım lensiyle yaklaşarak sistemsel çözümler geliştirmek için gerekli araştırma, fikir geliştirme ve prototipleme adımlarını uygulama becerisi kazanacaksınız.

Empati

Problem çözerken, problemin odağındaki insanların ihtiyaçlarını önceliklendiren yaklaşımları içselleştireceksiniz.

Radikal iş birliği

Farklı disiplinlerden, birimlerden ve uzmanlıklardan gelen, değişen ihtiyaç ve öncelikleri olan insanlarla birlikte sağlıklı ve verimli bir takım kültürü yaratacaksınız.

Deneme-yanılma

Etkili çözümler hayata geçirmenize engel olan kişisel varsayımlarınız hakkında farkındalık kazanacak, “hatalarınızı” öğrenme ve gelişme fırsatları olarak göreceksiniz.

Hikaye anlatıcılığı

Güçlü hikaye anlatımının önemini kavrayacak, insanları etkilemek için mantıksal olarak ikna edici ve duygusal olarak harekete geçirici hikayeler anlatacaksınız.

Yaratıcı özgüven

Yaratıcı potansiyelinizin ortaya çıkmasına engel olan özelliklerinizin farkına varacak, hayatınıza katacağınız yeni pratiklerle yaratıcılık kaslarınızı geliştirmeyi öğreneceksiniz.

03

Program Süreci

Değişim Öncüleri Programı, 3 aya yayılan ve yaklaşık 12 gün süren workshop’lardan oluşan deneyimsel bir öğrenme yolculuğu. Programda katılımcılar, İnsan Odaklı Tasarım yaklaşımının problem keşfinden çözümleri test etmeye kadar olan tüm adımlarını deneyimleyerek keşfedecekler. Katılımcılar, İnsan Odaklı Tasarım’ı kurumlarının stratejik sorunlarına karşı yenilikçi çözümler geliştirmek için kullanacaklar.

Programda katılımcılar, yaratıcı bir iş birliği ortamında birlikte çalışarak kaliteli çıktılar üretmek için ATÖLYE’nin uzman tasarımcılarından koçluk desteği alacaklar. Katılımcılar, süreç sonunda, öğrenim ve proje çıktılarını kurum içi paydaşlar ve yöneticiler ile paylaşarak yarattıkları etkinin yaygınlaştırılmasına öncülük edecekler.

04

Kimler katılmalı?

Çevrelerinde değişim ve etki yaratma motivasyonuna sahip, günümüzün problemlerine çözüm üretmek için farklı yaklaşımların benimsenmesi gerektiğine inanan, kurumlarının geleceğine yön verme potansiyeli olan yüksek potansiyelli çalışanlar ve yöneticiler Değişim Öncüleri Programı’na katılabilir.

Daha ayrıntılı bilgi almak için süreci anlatan PDF’i indirin!

Birlikte iyi gider: Tasarım ve İnovasyon Kolaylaştırıcılığı

Değişim Öncüleri Programı’na katılanların edindikleri öğrenim ve yaklaşımları kurumunuzun diğer birimlerine aktarabilmesi, kurum çapında bir dönüşüm sağlayabilmeniz için çok önemli. Bu aktarımın en üst seviyede ve kalıcı olabilmesi için, katılımcılarını “öğrenen”den “öğreten”e dönüştürmeyi amaçlayan Tasarım ve İnovasyon Kolaylaştırıcılığı eğitimini alabilirsiniz.

Turkcell CX Lab, 2019.